โปรเน็ตบ้านราคาถูก แถมซิมเน็ต 10GB ราคาเริ่มที่ 690 บาทต่อเดือนโปรเน็ตบ้าน
โปรเน็ตบ้าน

โปร 3BB GIGASim : สมัครเน็ตบ้าน 3BB GIGASim วันนี้ 
รับ โปรเน็ตบ้าน 3BB Fiber แถม ซิมเน็ตฟรี 10GB. 
สนใจ โปรเน็ตบ้าน ราคาถูก คลิกที่นี่!!


โปรโมชั่น 3BB GIGASim

  • ฟรี...ค่าติดตั้ง
  • ฟรี...ใช้งานอุปกรณ์เร้าท์เตอร์รุ่นใหม่ฟรีตลอดอายุการใช้งาน
  • ฟรี...รหัสไวไฟ 3BB WiFi เล่นนอกบ้านฟรี
  • ฟรี...บริการหลังการขาย ติดต่อพนักงานได้ตลอดเวลาทาง LINE
  • สะสมคะแนนใน 3BB Member เพื่อรับสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า 3BB เท่านั้น

ชำระค่าบริการายเดือน 1 เดือน ในวันสมัคร วันติดตั้งไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ แล้วสอบถาม โปรเน็ตบ้าน 3BB หรือ พื้นที่ 3BB Fiber ด่วน

  เงื่อนไขโปรโมชั่นและการบริการ
• แพ็กเกจ 3BB GIGA SIM ประกอบด้วย อินเทอร์เน็ตของ 3BB พร้อม dtac SIM (ความเร็วสูงสุด 10GB ต่อเดือน)
• สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนกับ 3BB ในรูปแบบบุคคลธรรมดาและอยู่ในพื้นที่ที่มีโครงข่ายของ 3BB ในการให้บริการเท่านั้น
• สมัครใช้บริการผ่านแอพ 3BB Member หรือ 3BB Shop ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 9 มี.ค. - 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น เมื่อเปิดบริการเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับ DATA SIM 10GB (ไม่สามารถเลือกเลขหมายได้)
• ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ GPON ONT มูลค่า 2,200 บาท รับสิทธิส่วนลดค่าติดตั้ง 5,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่ หรือรับสิทธิส่วนลดค่าธรรมเนียมแรกเข้า 4,800 บาท สำหรับลูกค้าปัจจุบัน เมื่อตกลงใช้บริการติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่เริ่มใช้บริการแพ็กเกจ 3BB GIGA SIM ได้  ในกรณีที่เป็นลูกค้าปัจจุบันนับระยะเวลาการใช้บริการ 12 เดือนนับแต่วันที่เริ่มใช้บริการแพ็กเกจ 3BB GIGA SIM ได้  หากสิ้นสุดหรือยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดระยะเวลาใช้บริการ 12 เดือน บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ/หรือค่าติดตั้งในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว และต้องนำอุปกรณ์ที่ยืมมาคืนให้แก่บริษัทฯ ณ ศูนย์บริการของบริษัทฯ ในสภาพใช้งานได้ดี หากไม่คืนหรืออุปกรณ์ที่นำมาคืนชำรุดบกพร่องเสียหายไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าเสียหายของอุปกรณ์ที่ยืมให้แก่บริษัทฯ เว้นแต่ความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติ
• แพ็กเกจ GIGA Fiber เป็นการให้ความเร็วผ่านมาตรฐานกิกะบิตผ่านสาย LAN รองรับความเร็วขั้นต่ำ 900 Mbps สำหรับ Wi-Fi เป็นไปตามมาตรฐาน Wi-Fi AC1200 รองรับความเร็วสูงสุด 400 Mbps ผ่าน Wi-Fi
• ส่วนลดที่ได้รับจากการสมัครแพ็กเกจนี้ ไม่สามารถแลก หรือ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ ส่วนลดอื่นๆได้ 
• ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์บริการเสริมอื่นๆ คือ 3BB WiFi
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกรายละเอียดโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

โปรโมชั่น 3BB GIGATV เริ่มที่ 690 บาทต่อเดือน

โปรเน็ตบ้าน ราคาถูก เร็ว แรง แถมฟรีเร้าท์เตอร์ WiFi6 : LINE: @3bb.fiber (มี @ข้างหน้า)

โปรเน็ตบ้าน ราคาถูก Fiber 1Gbps.เริ่มที่ 590 บาทต่อเดือน